Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati

Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati

Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati hiệu quả.

Chào mừng bạn đã quay trở lại với Eztech. Ở bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một công cụ mà mình thường xuyên sử dụng để giám sát lưu lượng mạng đó là vnStat và để thực hiện mời bạn xem qua bài viết này nhé.

Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati

Giới thiệu

VnStat là công cụ giám sát lưu lượng mạng dựa trên giao diện điều khiển cho Linux và BSD. Nó sẽ giữ một bản ghi lưu lượng mạng cho các giao diện mạng đã chọn, tạo nhật ký, và vnStat sử dụng thông tin được cung cấp bởi kernel.

Chức năng

 • Thống kê vẫn có sẵn ngay cả sau khi hệ thống khởi động lại
 • Giám sát nhiều giao diện mạng cùng một lúc
 • Nhiều tùy chọn đầu ra
 • Sắp xếp dữ liệu theo giờ, ngày, tháng, tuần hoặc lấy 10 ngày hàng đầu
 • Tạo đồ họa png của đầu ra
 • Ứng dụng rất nhẹ – tiêu thụ một phần rất nhỏ tài nguyên hệ thống của bạn
 • Sử dụng CPU thấp cho dù bạn tạo ra bao nhiêu lưu lượng truy cập
 • Sử dụng mọi user không nhất thiết là root
 • Tuỳ chọn được đơn vị (KB, MB, v.v.)
 • vnStati cung cấp một số tùy chọn mới như:
  • -nl / –nolegend
  • –Altdate
  • –Headertext
 • Bạn có thể tạo đầu ra ở định dạng hình ảnh.
 • Băng thông giao diện sẽ được tự động phát hiện.
 • Sử dụng JSON cho đầu ra

Cài đặt vnStat lên máy chủ Linux

Có nhiều cách để bạn cài đặt vnStat ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt từ source và sử dụng lệnh cài đặt trực tiếp. Đề cài đặt được thì việc đầu tiền bạn phải SSH vào máy chủ server/vps. Nếu bạn chưa biết cách SSH hãy tham khảo bài viết sau nhé.

1. Cài đặt vnStat trên RHEL/Centos

1.1. Cài vnStat bằng lệnh YUM

yum install vnstat -y
  
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati

1.2. Cài vnStat từ source

Để cài vnStat từ source bạn thực hiện cài đặt với các lệnh như sau

yum group install "Development Tools"
yum install gd gd-devel sqlite-devel 
wget https://humdi.net/vnstat/vnstat-2.6.tar.gz
tar -xvf vnstat-2.6.tar.gz
cd vnstat-2.6/
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
make
make install
  
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati

2. Cài đặt vnStat trên Debian/Ubuntu

2.1. Cài vnStat thông qua lệnh apt

sudo apt install vnstat -y
  
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati

2.2. Cài vnStat từ source

sudo apt-get install build-essential gd gd-devel libsqlite3-dev
wget https://humdi.net/vnstat/vnstat-2.6.tar.gz
tar -xvf vnstat-2.6.tar.gz
cd vnstat-2.6/
sudo ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
sudo make
sudo make install
  

3. Cấu hình vnStat

Mặc định sau khi bạn cài đặt vnStat hoàn tất thì vnstat sẽ chạy trên Network Interface với Interface là eth0. Và nếu như thiết bị bạn không phải là eth0 thì bạn cần thay đổi Network Interface trong file cấu hình sau.

vi /etc/vnstat.conf
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati
 • Tiếp theo bạn cần tạo cơ sỡ dữ liệu và nơi lưu dữ liệu
vnstat -i eth0
chown vnstat:vnstat /var/lib/vnstat/eth0
  
 • Và bước tiếp theo bạn hãy khởi động lại vnstat để bắt đầu sử dụng.
systemctl start vnstat
systemctl enable vnstat
  

Hướng dẫn sử dụng vnStat

Trước khi bắt đầu sử dụng bạn hãy tìm hiểu cú pháp thực hiện vnStat và các tuỳ chọn đi kèm vnStat nhé.

Cú pháp thực hiện

vnstat
vnstat -i {interface} 
vnstat -i {interface} -option
vnstat -i {interface} -option1 -option2
  

Giải thích các tuỳ chọn

 • -q, –query: Truy vấn cơ sở dữ liệu
 • -h, –hours: Hiển thị giờ
 • -d, –days: Hiển thị ngày
 • -m, –months: Hiển thị tháng
 • -w, –weeks: Hiển thị tuần
 • -t, –top10: Hiển thị 10 ngày đầu
 • -s, –short: Hiển thị đầu ra
 • -u, –update: Cập nhật cơ sở dữ liệu
 • -i, –iface: Tuỳ chọn interface (mặc định là eth0)
 • -?, –help: Hiển thị trợ giúp
 • -v, –version: Hiển thị phiên bản
 • -tr, –traffic: Tính toán lưu lượng
 • -ru, –rateunit: swap configured rate unit
 • -l, –live: Hiển thị tốc độ truyền trong thời gian thực

Một số ví dụ thực tế

 • Hiển thị thống kê ngày
vnstat -d
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati
 • Hiển thị thống kê giờ
vnstat -h
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati
 • Hiển thị thống kê theo thời gian thực
vnstat -l
Giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati

Hướng dẫn sử dụng vnStati

Để đọc số liệu thống kê dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng công cụ vnStati để tạo hình ảnh .png cho vnStat.

VnStati sẽ được cài đặt tự động cùng vnStat nên không cần thực hiện thêm thao tác cài đặt nào. Để tạo hình ảnh bạn thực hiện như sau.

vnstati -s -i eth0 -o /home/quandt/domains/dotrungquan.info/public_html/network-log.png

Trong đó

 • vnstati: lệnh thực hiện
 • -s: summary
 • -i: interface
 • /home/quandt/domains/dotrungquan.info/public_html/network-log.png: Đường dẫn và file

Ảnh ví dụ minh hoạ.

Screenshot 2021 01 10 at 16.18.25@2x

Để sử dụng và tìm hiểu nhiều hơn về vnStati bạn có thể sử dụng cú pháp vnStati --help để hiển thị các gợi ý nhé.

[root@centos-s-2vcpu-4gb-sgp1-01 ~]# vnstati –help
 vnStat image output 1.15 by Teemu Toivola 
     -h, --hours     output hours
     -d, --days      output days
     -m, --months     output months
     -t, --top10     output top10
     -s, --summary    output summary
     -hs, --hsummary    output horizontal summary with hours
     -vs, --vsummary    output vertical summary with hours
     -nh, --noheader    remove header from output
     -ne, --noedge     remove edge from output
     -nl, --nolegend    remove legend from output
     -ru, --rateunit    swap configured rate unit
     -o, --output     select output filename
     -c, --cache     update output only when too old
     -i, --iface     used interface (default: eth0)
     -?, --help      this help
     -D, --debug     show some additional debug information
     -v, --version    show version
     --dbdir        select database directory
     --style        select output style (0-3)
     --locale       set locale
     --config       select config file
     --altdate       use alternative date location
     --headertext     specify header text string
     --transparent     toggle background transparency
See also "man vnstati".

Tổng kết

Qua bài giám sát lưu lượng mạng với vnStat và vnStati hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn caì đặt thành công và kiểm soát tốt lưu lượng mạng trên các thiết bị máy chủ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

bài viết khác