Hướng dẫn cài đặt Python 3.10 trên AlmaLinux 9.

AlmaLinux là một hệ điều hành Linux dựa trên mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi cộng đồng để thay thế cho CentOS Linux 8. Nó là một trong những sự lựa chọn thay thế cho CentOS Linux sau khi Dự án CentOS quyết định chuyển đổi từ một phiên bản ổn định và miễn phí sang phiên bản dự án CentOS Stream, một biến thể phát triển của Red Hat Enterprise Linux.

Python phiên bản 2.7 và 3.6 đều đã kết thúc vòng đời (End Of Life) và điều này đòi hỏi các nhà phát triển Python phải nâng cấp lên các phiên bản Python mới hơn. Python 3.11.5 là phiên bản mới nhất tại thời điểm cập nhật bài viết này. Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được nổi tiếng với tính dễ sử dụng và là một ngôn ngữ thông dịch có nghĩa là nó có cú pháp súc tích và gõ động. Hầu hết các thư viện và trình thông dịch Python đều có sẵn miễn phí dưới dạng mã nguồn hoặc nhị phân và được phân phối miễn phí.

Phiên bản này python 3.10 bao gồm nhiều tính năng mới và cải tiến so với python 3.9:

  1. Câu lệnh kết quả (Pattern Matching): Python 3.10 giới thiệu câu lệnh kết quả để thực hiện kết quả dựa trên mẫu. Điều này giúp nâng cao khả năng đọc và hiểu mã Python, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu phức tạp.
  2. Hỗ trợ Kiểu Hợp (Union Type): Python 3.10 cho phép bạn sử dụng | để tạo kiểu hợp (union types), giúp mô hình hóa các biến số có thể có nhiều kiểu dữ liệu.
  3. Dự đoán Kiểu Dữ Liệu (Type Hinting): Python 3.10 cải tiến việc dự đoán kiểu dữ liệu thông qua Type Hinting. Nó có khả năng kiểm tra các biểu thức và báo lỗi kiểu dữ liệu trong quá trình biên dịch.
  4. Mở rộng Xử lý Chuỗi (String Handling): Python 3.10 cung cấp nhiều phương thức mới và cải tiến trong xử lý chuỗi, bao gồm hỗ trợ mã hóa và giải mã chuỗi nhanh hơn.
  5. Hỗ trợ Kiểm tra Lỗi mới (Debugger Support): Python 3.10 giới thiệu bộ kiểm tra lỗi (peg_parsing.Parser) để giúp quan sát quá trình phân tích cú pháp trong Python dễ dàng hơn.
  6. Tích hợp Thực thi Trạng thái Sạch sẽ (Clear State Execution): Python 3.10 cung cấp hỗ trợ tích hợp thực thi với trạng thái rõ ràng, giúp bạn tương tác với trạng thái và phiên bản sao của trình thực thi.
  7. Nâng cao Hiệu suất (Performance Improvements): Python 3.10 đã được nâng cao về hiệu suất với việc tối ưu hóa trình thông dịch và các thư viện tiêu chuẩn.
  8. Bổ sung Mới cho Thư viện Chuẩn (Standard Library Additions): Python 3.10 bổ sung các tính năng mới cho thư viện chuẩn như thư viện zoneinfo để làm việc với múi giờ và thư viện http.server để tạo máy chủ HTTP dễ dàng hơn.

Để tải các phiên bản python bạn có thể nhấp vào đây

Cài đặt Python 3.10

Bạn có thể truy cập trang chủ của python để tải phiên bản 3.10 bằng “XZ compressed source tarball”

Sau khi đã tải xong, bạn cần giải nén file source bằng lệnh:

#tar xvf Python-$VERSION.tar.xz

Tiếp theo, hãy vào thư mục Python-$VERSION sau khi giải nén và thực hiện các lệnh sau:

Chạy tập lệnh cấu hình với tùy chọn tối ưu hóa tại đường dẫn thư mục Python sau khi giải nén.

Cài đặt Python 3.10

#./configure –enable-optimizations

Sau khi kiểm tra xong, hãy chạy lệnh để cài đặt

#make altinstall

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra bằng lệnh python3.10

Để điều chỉnh biến môi trường, hãy mở tệp /root/.bashrc

Thêm dòng sau nếu chưa có

export PATH=”/usr/share/Python-3.10:$PATH”

Và chạy lệnh sau để cập nhật lại môi trường biến.

#source /root/.bashrc

EZTECH Chúc bạn thành công

 

bài viết khác