Cài đặt IIS trên Windows Server 2012

Dịch vụ Microsoft Internet Information Services (IIS) là một dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên hệ điều hành Windows nhằm cung cấp và phân phối các thông tin lên mạng. Nó bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau như Máy chủ Web, Máy chủ FTP,… Nó có thể được sử dụng để đăng tải nội dung của các trang Web lên Internet/Intranet bằng cách sử dụng giao thức vận chuyển liên văn bản (HTTP) hay HTTPS.

Bước 1: Mở Bộ quản lý máy chủ, chọn Thêm vai trò và tính năng:

Chọn Cài đặt dựa trên vai trò, nhấn Tiếp:

Chọn máy chủ thích hợp, như hình dưới đây, nhấn Tiếp:

Chọn Máy chủ Web (IIS), nhấn Tiếp:

Nhấn Tiếp:

Nhấn Tiếp:

Tùy chỉnh cài đặt của IIS, hoặc chấp nhận cài đặt mặc định đã được chọn, sau đó nhấp vào Tiếp:

Nhấn Cài đặt :

Khi việc cài đặt IIS hoàn tất, trình trợ năng phản ánh trạng thái của việc cài đặt:

Bấm vào Đóng để thoát khỏi trình hướng dẫn.

Cửa sổ Quản lý Trình quản lý Dịch vụ Internet (IIS)

Kiểm tra kết quả sau khi cài đặt IIS WebServer: Từ trình duyệt nhập http://localhost/

Quá trình cài đặt đã thành công, Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn !

Tham khảo thêm các bài viết về kỹ thuật tại EZTECH.

IIS

 

bài viết khác